Vijest o objavljivanju dekreta o proglašenju blaženim Miroslava Bulešića

Tiskovni ured Svete Stolica, 20. prosinca 2012, obavijestio je da je Sveti Otac Benedikt XVI. primio u privatnu audijenciju Njegovu Uzoritost kard. Angela Amata, S.D.B., Prefekta kongregacije za kauze svetaca. U tijeku audiencije Sveti Otac je ovlastio Kongregaciju da proglasi dekret o mučeništvu sluge Božjega Miroslava Bulešića, dijecezanskog svećenika; rođenog u Čabrunićima 13. svibnja 1920 e ubijenog, u mržnji prema vjeri u Lanišću 24. kolovoza 1947.

Državno Tajništvo, dopisom od 12. veljače 2013. godine, priopćilo je da je Sveti Otac dopustio da se obred proglašenja blaženim Sluge Božjega Miroslava Bulešića, dijecezanskog svećenika, obavi u Porečkoj i Pulskoj biskupiji u subotu, 28. rujna 2013. godine.

Predstavnik Svetog Oca na spomenutom slavlju bit će uzoriti kardinal Angelo Amato, prefekt Kongregacije za kauze Svetih.

Scroll to Top