Bibliografija

Bibliografija

Niže su navedeni naslovi publikacija koje obrađuju lik i djelo Miroslava Bulešića.

1. TOMAŽ SIMČIČ, Jakob Ukmar (1878-1971), Goriška Mohorjeva družba, Gorica 1986. (jedno poglavlje, ss. 150-158).

2. MARIJAN BARTOLIĆ, Miroslav Bulešić, svećenik-mučenik, IKD „Juraj Dobrila“, Pazin 1990. (dva izdanja).

3. MARIJAN BARTOLIĆ, Don Miro – Un martire dell’Istria (knjigu preveo na talijanski Giovanni Bertassi), IKD „Juraj Dobrila“, Pazin 1991.

4. ANTUN MILOVAN, Svjedok vjere Miroslav Bulešić, IKD «J. Turčinović» – Ordinarijat Porečko-pulske biskupije, Pazin-Poreč 1996, 2. izd. 1996, 3. izd. 2001.

5. BOŽO MILANOVIĆ, Istra u dvadesetom stoljeću, knjiga 2., „Josip Turčinović“, Pazin 1996, (jedno poglavlje, ss. 228-243)

6. IVAN MILANOVIĆ, Događaji u Lanišću 1947. g., u „Hrvatsko sudstvo“, Zagreb, 4/1997, ss. 34-42.

7. ANTUN MILOVAN, Sluga Božji Miroslav Bulešić, svećenik i mučenik, Župni ured Svetvinčenat 1997.

8. MATE ŽMAK-MATEŠIĆ, Krvava krizma Lanišće 1947, Župni ured Lanišće 1997; 2. izd. Lanišće 2007.

9. KARD. FRANJO KUHARIĆ, Propovijed o 50. obljetnici mučeništva Sl. B. Miroslava Bulešića u Svetvinčentu 24.8.1997., Župni ured Svetvinčenat 1999.

10. MARIJAN BARTOLIĆ, Miroslav Bulešić, sluga Božji, svećenik-mučenik, „Josip Turčinović“, Pazin 2000. (3. prošireno izd. knjige navedene pod br. 2).

11. POSTULATURA SL. B. MIROSLAVA BULEŠIĆA, Sluga Božji Miroslav Bulešić, svjedok vjere, Pula 2000, 2. izd. 2004; 3. izd. 2006; 4. izd. 2007.

12. TOMAŽ SIMČIČ, Birma v Lanišću 1947, u „Acta Histriae“, Koper 9/2001, br. 2, ss. 549-572.

13. VJEKOSLAV MILOVAN, Palma Miroslava Bulešića, „Josip Turčinović“, Pazin – Ordinarijat Porečko-pulske biskupije, Poreč – Postulatura sl. B. Miroslava Bulešića, Pula 2002.

14. POSTULATURA SL. B. MIROSLAVA BULEŠIĆA, Miroslav Bulešić govori, Postulatura Sl. B. Miroslava Bulešića, Pula 2004.

15. VJEKOSLAV MILOVAN, Miroslav Bulešić svjedok Kristov, „Josip Turčinović“, Pazin – Ordinarijat Porečko-pulske biskupije, Poreč – Postulatura sl. B. Miroslava Bulešića, Pula 2006.

16. TOMAŽ SIMČIČ, Jakob Ukmar in birma v Lanišću leta 1947, u Ukmarjev simpozij v Rimu, Celjska Mohorjeva Družba, 2006.

17. KARD. JOSIP BOZANIĆ, Miroslav Bulešić mučenik sv. Potvrde, homilija za 60. obljetnicu smrti, Svetvinčenat, 24. kolovoza 2007., u „Glas Koncila“, Zagreb.

18. STIPAN TROGRLIĆ, Odnosi Crkve i države u Istri od 1947. do 1952., u „Riječki teološki časopis“ 2/2007., ss. 365-395.

19. STIPAN TROGRLIĆ, Odnosi Katoličke crkve u Istri i jugoslavenske, državne vlasti 1945.-1954., „Josip Turčinović“, Pazin 2008, ss. 248-267.

20. STIPAN TROGRLIĆ, Represija jugoslavenskog komunističkog režima prema Katoličkoj crkvi u Istri (1945.-1947.), objavljeno u „Croatica Christiana Periodica“, Zagreb 2010., 65, ss. 135-160.

21. VJEKOSLAV MILOVAN, Bio je svet svećenik, svjedočanstva suvremenika o Sluzi Božjem Miroslavu Bulešiću, izd. «Josip Turčinović» – Pazin, Pula 2010.

OSTALO

1) Kratki članci o životu i mučeništvu Sluge Božjega objavljeni u mjesečniku Ladonja, Pazin od 1997. do 2009. (gotovo u svakom broju)

2) Spomen-članci u kalendaru Istarska Danica, Pazin, 1991., 1997., 1998., 2000., 2002., 2004., 2005., 2006., 2008., 2009.,

3) Opširniji izvještaji povodom svečanih proslava 50. (1997.) i 60. (2007.) obljetnice smrti Sluge Božjega objavljeni u katoličkom tjedniku Glas Koncila.

4) „Sluga Božji Miroslav Bulešić“, (1992), Film, Snježana Radetić, Josip Ružić, Antun Milovan, Tomislav Milohanić, Hrvatska, ROSE-ART video produkcija.

Znak – Logotip


logotipi u vektorskom obliku

Logotip

logo mb large
Scroll to Top