Novopredstavljena knjiga: Stjepan Ceka: Uspomene na svećeničke godine u Istri, 1937.-1965.

Uspomene Stjepana Cveka

U izdanju Glasa koncila i Matice Hrvatske – ogranak u Lanišću ovih je dana iz tiska izašla knjiga „Stjepan Cek: Uspomene na svećeničke godine u Istri, 1937. – 1965.“, a predstavljena je javnosti u sklopu proslave „Dani mučeništva Miroslava Bulešića“ u Lanišću. 

Stjepan Cek, obavljao je svećeničku službu u Istri od 1937. – 1965. godine. U vrijeme događanja «krvave krizme» 1947. godine, kada je bio mučenički ubijen Miroslav Bulešić, bio je župnikom u Lanišću. Samo Božja providnost te briga i zaštita njegove majke zaštitila ga je tada, 24. kolovoza 1947. godine, kada je bio svjedokom mučeništva Miroslava Bulešića. U sudskom procesu, koji je odmah potom uslijedio, temeljem lažnoga svjedočenja označen je kao glavni krivac i osuđen na kaznu od 6 godina prisilnoga rada u zloglasnom KPD Stara Gradiška. Kaznu je u potpunosti odslužio. S njime je osuđeno i sedam laniških muževa.

Kasnije, na poticaj prijatelja vlč. Brumnića zapisao je svoja sjećanja, kako sam Cek svjedoči «samo značajnije događaje iz svoga svećeničkog života». Rukopis je pohranjen u Koparskoj biskupiji kao njegova ostavština. Kopiju rukopisa poklonio je svoj sestri Dragici, a tu kopiju je naslijedio njegov nećak Eduard Kišić.

Smatrajući da se radi o vrijednom svjedočenju Stjepana Ceka o svome tjeskobnome životnome putu, događajima i proživljenom vremenu tijekom vladavine dva totalitarna režima na ovim prostorima (fašizma i komunizma), zajedno s njegovim nećakom, Eduardom Kišićem, gospodin Vladimir Žmak, predsjednik Matice Hrvatske – ogranka u Lanišću, poradio je na pripremi za tisak, opremio je potrebnim fusnotama, prijevodima, fotografijama i lekturom i prilozima.

Novopredstavljena knjiga: Stjepan Ceka: Uspomene na svećeničke godine u Istri, 1937.-1965.

»Uspomene« župnika Ceka također su značajno svjedočenje o životu župnih zajednica u kojima je kao svećenik djelovao: Kašćergi, Brestu i Slumu, Dolenjoj Vasi, Lanišću, Karojbi, Pićnu, Lindaru, Novigradu i Lovrečici, te o čvrstoj vjeri hrvatskih vjernika koje je duhovno vodio i svojom svećeničkom ljubavlju ohrabrivao. One su također „značajno svjedočanstvo o njegovom osobnom, vjernom, poniznom, zauzetom i hrabrom svećeničkom služenju, o njegovoj osobnoj dubokoj vjeri i predanosti Božjem pozivu“, “Uspomene” su istodobno i dragocjeno svjedočanstvo o nenaravnosti i neprimjerenosti osnovnih društvenih okolnosti u vladavini totalitarizma, bez obzira na njegov predznak”- ističe se u predgovoru knjige kojeg potpisuje Ivan Miklenić.

Knjiga ima 88 stranica, podijeljena je u 10 poglavlja od kojih svako nosi ime župe u kojoj je djelovao, a dva su poglavlja posvećena njegovom boravku u zatvoru u Pazinu i suđenju 1947., te zatvorskom odsluživanju kazne u Staroj Gradišci. Knjiga obiluje fotografijama koje svjedoče o neumornom pastoralnom djelovanju vlč. Ceka, a na kraju knjige nalaze se prilozi: nekoliko stranica rukopisa Stjepana Ceka, te faksimil optužnice i presude nakon tragičnih događaja u Lanišću.
Zanimljiva je i veoma dirljiva njegova oporuka koju je napisao u zatvoru u Buzetu misleći da je osuđen na smrt. Oporuka tematski sliči na duhovni testament kojeg je Miroslav Bulešić napisao 1945. u Baderni, kada je već primao otvorene prijetnje smrću. Obje oporuke svjedoče o dubini njihove vjere i o požrtvovnosti i ljubavi prema župljanima kojima su bili poslani

Knjiga je značajan doprinos skoroj beatifikaciji Miroslava Bulešića i živo je svjedočanstvo o njegovoj mučeničkoj smrti. (a.c.)

Scroll to Top