Polica privatnosti

Ova polica privatnosti odnosi se isključivo na web stranicu miroslavbulesic.com u vlasništvu Vicepostulatore kauze bl. Miroslava Bulešića.

Ova web stranica može sadržati i informacije trećih osoba te poveznice na web stranice trećih strana. Vicepostulatora kauze bl. Miroslava Bulešića ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo kojih drugih karakteristika takvih informacija i poveznica, te ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje stranica na koje poveznica usmjerava korisnika. Web stranice trećih strana imaju svoje neovisne uvjete zaštite osobnih podataka te je obveza korisnika upoznati se s njima prilikom posjete tim web stranicama.

Polica privatnosti temelji se na odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 (General Data Protection Regulation tj. GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te korisnicima ovih web stranica pružaju informacije o načinu prikupljanja, korištenja, zaštite, ispravaka i brisanja njihovih osobnih informacija.

Što su osobni podaci

Pojam “osobni podatak” podrazumijeva svaki podatak temeljem kojeg se korisnik izravno ili neizravno može identificirati: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa, telefonski broj, IP adresa i sl. podaci.

Prikupljanje osobnih podataka

Web stranica Vicepostulatore kauze bl. Miroslava Bulešića ne prikuplja nikakve osobne podatke korisnika te ih stoga niti ne čuva, obrađuje ili dijeli s trećim osobama.

Izmjene police privatnosti

Ova polica privatnosti odnosi se isključivo na podatke prikupljene na web stranici miroslavbulesic.com.

Vicepostulatora kauze bl. Miroslava Bulešića zadržava pravo izmjene police privatnosti bez prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakve moguce posljedice proizašle iz takvih izmjena.

Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranice provjeriti važeća pravila kako bi saznali za bilo kakve promjene u pravilima o zaštiti privatnosti. Daljnje korištenje web stranice miroslavbulesic.com od strane korisnika nakon bilo kakve promjene u polici privatnosti značit će da korisnik prihvaća izmjene.

Scroll to Top