Poema “Križ na groti” (ulomak)

Stat crux dum volvitur mundus
I sad tu smo jopet noseć svo brimênje,
čekajuć od mira novo navišćênje.
Povidaju vitri:
Svud kadi su s križa teple kapi pale.
zasos’ će nad mrazon od sunca sopìle;
laz pod mrazon ìščuć
pod bàbinin pâson,
već restu mež lišćen vazmènčice bile!
H tebi restu, Meštre –
ljúbeć blagoslôvnu ovu teplu grudu;
h Tebi… ki znaš vicije od srca i droba:
kroz brajde do ulik, do Petrova jidra,
do nedìlje svete od praznega groba.

Dan kad blažen dojde ontràd
– rod od Eve –
krstjàn će sve lanče u srpe refàti
– Proròk tako piše –
i sablje u svitle pluge prikovàti.

Dižuć vrime Križ će ki je sve škuríne
h pozdòlnici stira h sùmpornemu kraju,
zablišćàt prid tronon vrh duba u raju!
Di čovìk i ženska sisti će pod ruzu,
gola svoja tila ne skrivajuć više,
a Ti ćeš njin ki si zvizde učinìja,
kad sve novo bude
otrt svaku suzu.

Ovo suho drivo, ovi gnjili čavli…
Krozâ nje će Misec i Sunce pasàti!
Kroz Besìdu ča je prvi mot levàla
i sve joj kroz vike na kup se tornìva.
Čovìk će čovìka u njoj pripoznàti.

Via dolorosa – Passio gloriosa!
Jena greda duža, jena staza kraća:
Stojî križ na groti, dok se svit obràća!

Scroll to Top